Plán soustředění s knihou Psychologie vítězství

Kniha Psychologie vítězství je praktickým nástrojem pro sportovce i trenéry a můžete ji používat mnoha různými způsoby.

 

V tomto článku si ukážeme, jak lze využít pět cvičení z knihy k tomu, abyste během týdenního soustředění se svými svěřenci zapracovali na mentální přípravě – a to efektivně, srozumitelně, a časově úsporně (jednotlivá cvičení by vám neměla zabrat více než 20 minut).


Pokud knihu ještě nemáte, seženete ji ve všech dobrých knihkupectvích (někde je však již vyprodaná, raději si dostupnost zkontrolujte předem) a online obchodech


Kromě mnoha jiných věcí obsahuje 111 cvičení na posílení psychiky – pokud byste tedy používali 5 nových cvičení na každém dalším soustředění, máte program na příštích 22 let!


Den 1

Cvičení č. 34

Přečtěte sportovcům zadání tohoto cvičení (i s uvedenými příklady). Pokud trénujete tým, můžete udělat cvičení společně (odpovědi pak budou v kontextu celého týmu), nebo jednotlivě. Během toho, co budou sportovci přemýšlet nad odpověďmi, připomínejte, ať se nezaměřují jen na výkon, ale i na chvíle před/po výkonu.


Poté si společně projděte odpovědi (při větší skupině sportovců není potřeba, aby každý říkal vše, neboť se některé odpovědi budou opakovat – můžete tedy spíše říci „Kdo má v odpovědích něco, co ještě nezaznělo?“).


Vyberte si na závěr 1-3 odpovědi z prvního sloupce a vymyslete konkrétní způsoby, jak je budete po zbytek soustředění trénovat.


Poznámka – můžete dát sportovcům za úkol, aby v průběhu dne zkusili ještě doplňkové cvičení č. 35. Stačí jej v rychlosti vysvětlit a sportovci se mu pak mohou věnovat v jinak „prázdném“ čase, třeba při přechodu mezi sportovišti, apod.

DEN 2

Cvičení č. 7

Přečtěte si společně zadání tohoto cvičení NA ZAČÁTKU DNE (napříkled po snídani). Následně sportovcům řekněte, že se k němu vrátíte večer a budete dle vysvětleného postupu hodnotit daný tréninkový den.


Až pak budou sportovci na závěr dne hodnotit své snažení, dejte si pozor na to, že mají často problém s druhým bodem cvičení – může být v takovém případě užitečně přečíst si krátký příběh z knihy, který najdete na straně 88 („Bylo to na p...“) a společně se o něm pobavit.


Zároveň sportovcům připomínejte, že toto cvičení není jednorázové, ale mělo by se stát běžnou součástí jejich myšlení – a to zejména po zápasech/závodech.

DEN 3

Cvičení č. 4

Řiďte se zadáním tohoto cvičení, ale upravte jej pro potřeby soustředění – využijte třeba nástěnku, kterou máte v tělocvičně. 


Jeden přibližně 15 minutový blok pak budete potřebovat k tomu, abyste si tento mentální princip se sportovci vysvětlili (můžete k tomu použít příklady ze strany 93 - „Zase pozdě...“). Následně pak se sportovci projděte nejrůznější aspekty vaší sportovní disciplíny a rozhodujte, co kam patří.


Cvičení však lze používat i v reakci na různé situace v tréninku – když si třeba všimnete, že sportovci řeší něco v protikladu s principem tohoto cvičení, dejte si 20 vteřinovou pauzu, vezměte sportovce k nástěnce a pomozte jim „vykalibrovat“ to, na co se zaměřují.

DEN 4

Cvičení č. 57

Jelikož toto cvičení hraje klíčovou roli při mentální přípravě na výkon, je vhodné použít jej v den, kdy na soustředění budete mít třeba nějakou soutěž či jinou, aspoň trochu „nátlakovou“ situaci. 


Aby toto cvičení bylo co nejužitečnější, spojte ho i s krátkým vysvětlením „optimální úrovně nabuzení“ (strana 131).


Na závěr dne je možné doplnit společnou diskuzi o tom, jaké metody sportovci v jednotlivých stanovištích využívali a které se jim nejvíce osvědčily. 

DEN 5

Cvičení č. 84

Toto cvičení můžete aplikovat přímo do tréninku (vymyslete takové varianty, které budou sedět na vaši sportovní disciplínu a aktuální úroveň vašich svěřenců) a nezapomeňte, že se může jednat i o nejrůznější mentální či třeba týmové záležitosti. 


Zadejte si tedy v takovém případě cvičení před tréninkem a na jeho konci si nechte chvíli na vyhodnocení dané otázky.


Můžete však využít i více „teoretickou“ verzi tohoto cvičení, která nebude o praktické zkoušce, ale o vzájemné diskuzi. 


Může to pro vás být velmi užitečné v tom, že lépe pochopíte, jak vaši svěřenci o různých otázkách uvažují a zda je tedy potřeba v některých oblastech zapracovat na lepším porozumění daným tématům, nebo je porozumění již správné, ale je potřeba pilovat exekuci. 
A to je vše! Můžete se držet doporučeného pořadí cvičení, ale klidně jej pozměnit či nahradit některá cvičení jinými variantami - kniha Psychologie vítězství vám v tom nabízí téměř astronomické množství různých kombinací. 


Přeji úspěšné soustředění a dejte mi vědět, které cvičení se vám nejvíce osvědčilo ;)


- Mgr. Václav Petráš

Ověřeno v praxi

Václav Petráš pomohl stovkám sportovců, trenérů a týmů k výkonnostnímu růstu. Dozvíte se stejné rady, které pomohly sportovcům k úspěchům na světové scéně či třeba k angažmá v NHL.

"Pan Petráš ví o čem mluví, dokáže se vžít do problému, tak jako by ho řešil on sám, a zároveň ví jak pomoct. Udělal jsem veliký pokrok z hlediska mentální připravenosti, za což mu nesmírně děkuji."

- člen bronzové hokejové reprezentace z MS 2022